text.skipToContent

ImagePerfect™ Adhesive Remover

 

För borttagning av adhesiv

En rengöringsprodukt som används för rengöring och borttagning av häftämnesrester.

Specifikationer

Säkerhetsindikationer

Giftighet Ickegiftig
Varning Icke hälsofarlig

Appliceringstyp

Applikation Skyltmakeri
Carwrap
Fönster
Vinylborttagning
Inomhus- eller utomhusanvändning Exteriör
Interiör

Förvaring

Hållbarhet 1 year, 20°C / 50% humidity

Nerladdningar

Ytterligare info

GUIDELINES: IP Adhesive Remover Pro en produkt som är färdig att användas. Spraya direkt på ytan. Försäkra dig om ett jämn täckning och tillåt det att sugas in i ett par minuter. Gnid av adhesivet och torka sedan ytan genom att använda en ren, torr och mjuk trasa. Upprepa vid behov. Vid behov, för speciellt svåra adhesivrester, kan högtryckstvätt användas. Applicera inte i direkt solljuseller på varm yta, för att minimera risken för fläckar. IP Adhesive Remover Pro innehåller inte inga farliga ämnen och kan anses vara miljövänligt. Det ska dock ej användas under 10°C.

OBS: Det är tänkbart att ämnen av polykarbonat och andra plaster (t ex billyktor och indikator lampor), syntestiska ämnen som t ex akryl, plexiglas, perspex och polystyrene, och lackearde ytor kan påverkas av IP Adhesive Remover, speciellt om ämnet i fråga är gammalt. I sådan fall kan spänningssprickor uppstå. Vi rekommendrar alla slutanvändare att prova IP Adhesive Remover Pro på en liten yta före den användning.

 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Ångor kan orsaka brand. Håll borta från värme, gnistor, flammor och värme och andra källor med statisk urladdning. Undvik ögon- och hudkontakt. Tvätta noggrannt efter hantering. Undvik att inandas ångor och spray. Använd endast med adekvat ventilation. Stäng behållaren efter användning. Svälj inte produkten. Förvara utom räckhåll för barn. FÖRSTA HJÄLPEN FÖRSLAG: Ögon kontakt - Spola ögonen med stora mängder vatten. Om obehag/symtom kvarstår, sök medicinsk hjälp. Hud kontakt: - Ta av kontaminerade kläder och skor. Skölj omedelbart huden med mycket vatten. Sök medicinsk hjälp. Tvätta kontaminerade kläder och rengör skor före återanvändning. Inhalering: Exponera personen för frisk luft. Om obehag/symptom utvecklas, sök medicinsk hjälp. Vid förtäring: Framkalla inte kräkning. Ge den drabbade två glas vatten. Ge aldrig en medvetslös person något genom munnen. Sök omgående medicinsk hjälp.

 Det åligger användaren att försäkra sig om materialets och underlagets lämplighet före användning.

Filtrera variationerna

ImagePerfect™ Adhesive Remover är tillgänglig i följande varianter (1)

 

Artikel

Bredd

 

MIP2000

 

IMAGE PERFECT ADHESIVE REMOVER 1LTR.

  • Content 1000.0 ml
  • Förpackningsenhet Spray Bottle
  • Produktnummer MIP2000
 

Lägg till en text till din orderrad

Dessa noteringar är för ert eget bruk och meddelanden
till Spandex personal kan inte lämnas här.

132 tecken kvar

Bekräfta

 

SEK

0.00

Lägg till en text till din orderrad

Tillbaka till toppen
Filtrera variationerna
text.skipToNavigation
 Tillbaka till toppen

Du håller på att byta till  hemsidan.

Genom att byta till  hemsidan kommer du att loggas ut automatiskt.

Ja, jag vill fortsätta.Nej, jag vill stanna kvar.

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Beställning avbruten

R&D Spandex-konto krävs

Tiden är ute

Du har blivit utloggad på grund av inaktivitet.
Klicka OK för att fortsätta och logga in igen.

Varför? Detta minskar risken att någon annan får tillgång till din information om du glömt att logga ut.

OK

Laddar ...