Podmienky používania stránok a autorské práva | Spandex - Leading Brands for Graphic Solutions
text.skipToContent

Podmienky používania stránok a autorské práva

Copyright Spandex, s.r.o., Zátišie 10/A, 831 03 Bratislava. Všetky práva vyhradené.

Autorské práva k tomuto dokumentu patria spoločnosti Spandex, s.r.o. Celý obsah (obrázky a texty) na stránkách www.spandex.com a pridružených serveroch je chránený autorským právom a nesmie byť distribuovaný, sťahovaný, upravovaný, využívaný, zverejňovaný ani inak používaný v rozpore s týmito podmienkami bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Spandex, s.r.o.

- Tento dokument slúži len na informatívne účely.
- Tento dokument slúži len na nekomerčné účely.
- Akékoľvek kópie dokumentu alebo jeho častí musia zahŕňať toto upozornenie. 

Toto nie je licencia. Akékoľvek produkty, postupy alebo technológie popisované v tomto dokumente môžu byť predmetom ďalších práv duševného vlastníctva, ktoré si spoločnosť Spandex Ltd alebo niektorá jej pridružená firma vyhradzuje, a tento dokument nemá charakter licencie.

Žiadne správy alebo materiály, ktoré budete spoločnosti Spandex, s.r.o. zasielať prostredníctvom WWW.SPANDEX.SK alebo akýchkoľvek iných pridružených stránok či elektronickej pošty, nebudú považované za dôverné a Spandex, s.r.o. sa nezaväzuje, že také informácie nevyužije pre ľubovoľný účel, vrátane reprodukcie, zverejnenia, odvysielania, uvádzania na internete.

Vylúčenie zodpovednosti 

VŠETCI UŽÍVATELIA SÚHLASIA S TÝM, ŽE PRÍSTUP NA STRÁNKY WWW.SPANDEX.SK A POUŽÍVANIE ICH OBSAHU JE NA ICH VLASTNÉ NEBEZPEČIE. ODKAZY NA STRÁNKÁCH WWW.SPANDEX.SK NA SLUŽBY A PRODUKTY SÚ "TAK, AKO SÚ", TEDA BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, PRIAMO ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE NAPR. ODVODENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI PRE NEJAKÝ KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIE CUDZÍCH PRÁV. SPANDEX, Ltd., ZÁSTUPCOVIA ANI SPROSTREDKOVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE NAPR. ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRÁT POUŽÍVANIA ÚDAJOV ALEBO ZISKU, ČI UŽ BOLA MOŽNOSŤ TAKÝCH ŠKÔD ZNÁMA ČI NIE, ANI V SÚVISLOSTI S TEORETICKOU ZODPOVEDNOSŤOU VYPLÝVAJÚCOU Z POUŽÍVANIA ALEBO UPLATNENIA TÝCHTO INFORMÁCIÍ.  

SPOLOČNOST SPANDEX, s.r.o. NEVYDÁVA ŽIADNE ZÁRUKY ANI PREHLÁSENIA S OHĽADOM NA PRESNOSŤ OBSAHU WWW.SPANDEX.SKKTORÝ MÔŽE ZAHŔŇAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO PREKLEPY. TU UVEDENÉ INFORMÁCIE SA PRIEBEŽNE MENIA A OBJAVUJÚ SA V NOVÝCH VYDANIACH  PUBLIKÁCIE. SPANDEX, s.r.o. MÔŽE KEDYKOĽVEK VYKONAŤ ZLEPŠENIE A/ALEBO ZMENY PRODUKTU(OV) A/ALEBO PROGRAMU(OV) UVEDENÝCH V TEJTO PUBLIKÁCIÍ.

Ochranné známky

Loga ImagePerfect a Spandex sú registrované ochranné známky spoločnosti Spandex, Ltd. a ich pridružených firiem. Ostatné produkty a názvy spoločností zmieňované v tomto dokumente môžu byť obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Ak budete potrebovať ďalšie informácie ohľadom práv duševného vlastníctva, prosím kontaktujte:

SPANDEX, s.r.o.
Zátišie 10/A
831 03 Bratislava
Tel: +421 2 3333 5555
Fax: +421 2 3333 5599 
e-mail: spandex.sk@spandex.com

text.skipToNavigation
 Späť na začiatok

Chystáte sa prejsť na   Webové stránky

Prechodom na   webové stránky, budete automaticky odhlásený.

Áno, chcem pokračovať. Nie, chcem zostať.

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Objednávanie zrušené

Žiadosť o účet v SAP

Oznámenie o prekročení časového limitu

Vaše prihlásenie vypršalo kvôli dlhšej nečinnosti.
Budete odhlásený a presmerovaný na prihlasovaciu stránku. Pre pokračovanie sa prihláste znova kliknutím na tlačítko OK.

Prečo? Tým sa výrazne znižuje šanca, že by sa niekto iný dostal k informáciám v prípade, že ste sa zabudli odhlásiť.

Ok

Nahrávam...