Website Voorwaarden & Copyright | Spandex Nederland - Leading Brands for Graphic Solutions
text.skipToContent

Algemene gebruiksvoorwaarden en copyright

Copyright © 2015 Spandex. Alle rechten voorbehouden.

U kunt documenten, teksten en afbeeldingen downloaden, bekijken en afdrukken van deze website onder volgende voorwaarden:

  1. de documenten mogen alleen gebruikt worden voor informatieve doeleinden;
  2. de documenten mogen niet gemodificeerd of gewijzigd worden.
  3. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, kunt u geen informatie, helemaal of gedeeltelijk, van deze website downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, tonen, reproduceren, publiceren, verdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spandex.

Disclaimer

DE INFORMATIE OP DE WEBSITE STAAT TER BESCHIKKING 'ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN OM HET EVEN WELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Alle prijzen, voorwaarden, producteigenschappen en beschikbaarheid zijn voor wijzigingen vatbaar zonder voorafgaand bericht. Spandex kan niet voor foto- of tekstfouten verantwoordelijk gesteld worden.

De informatie op www.spandex.com of gerelateerde sites is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld. Spandex Benelux is echter niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die op deze website wordt weergegeven. Verder is Spandex Benelux niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuist informatie op deze website, of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de website bestellingen te plaatsen.

Spandex Benelux verplicht zich zo zorgvuldig en tijdig mogelijk uitvoering te geven aan ontvangen berichten, echter aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van niet tijdig ontvangen berichten door een storing in de verbinding.

Deze site bevat koppelingen naar andere sites. Spandex Benelux is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de betreffende bedrijven of instellingen alsmede de inhoud van deze websites.

Het is verboden deze website te gebruiken op een manier die hinderlijk is voor andere internetgebruikers. Niet toegestaan zijn handelingen, die de informatie op deze website en/of de besturingssoftware negatief beïnvloeden. Het gebruiken van de website onder een valse naam of door omzeiling van veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht voor niet-toegankelijke delen van deze website, is eveneens niet toegestaan.

Registratie op onze site
Indien u zich registreert, verplicht u zich juiste, nauwkeurige, actuele en complete informatie te verschaffen. Als de door u verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, sterk verouderd of incompleet is, kan Spandex Benelux u de toegang tot het bestelgedeelte van deze website ontzeggen of opschorten.

Ongeoorloofd gebruik
U stemt ermee in dat u Spandex Benelux direct op de hoogte brengt van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam of elke andere schending van de beveiliging.

Aansprakelijkheid
Spandex Benelux aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet-nakomen uwerzijds van het gestelde in deze gebruikersvoorwaarden.

Prijzen
Prijzen zijn slechts geldig op het moment van publicatie op deze website, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Als door een typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarden van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze website en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, dan kan Spandex Benelux weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

De prijzen op onze website zijn exclusief BTW en andere heffingen.

Wijzigingen
Spandex Benelux behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De nieuwste versie van deze voorwaarden is, na publicatie hiervan op de website, van kracht voor al het verdere gebruik van deze website.

Handelsmerken
Spandex, ImagePerfect en ImageBond zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Spandex. Andere Spandex dienstbenamingen, slogans of logo's waarnaar in deze website wordt verwezen zijn handelsmerken van Spandex. Alle andere firma-, product- of dienstnamen waarnaar in deze website wordt verwezen, worden enkel gebruikt voor identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

text.skipToNavigation
 Naar boven

U verlaat deze website en gaat naar de   website.

Bij het overschakelen naar de   website wordt uw sessie automatisch beëindigd en blijft u niet langer aangemeld.

Uw gebruikersaccount is slechts geldig op de Nederlandse website.

Ja, ik wens door te gaan.Neen, ik wens te blijven.

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Bestelling is gestopt

Helaas bent u niet bevoegd online te bestellen. Neem alstublieft contact op met ons team voor verdere hulp op 0800 772 63 39.

Een SAP klantnummer is vereist

Timeout notificatie

Uw login is verlopen wegens langere inactiviteit.
U wordt uitgelogd en omgeleid naar de login pagina. Klik op OK om verder te gaan en log opnieuw in.

Why? Dit verkleint de kans dat anderen bij uw gegevens kunnen komen ingeval u vergeet uit te loggen.

OK

Laden...