Podmínky používání stránek a autorská práva | Spandex - Leading Brands for Graphic Solutions
text.skipToContent

Podmínky používání stránek a autorská práva

Copyright Spandex SyndiCUT, s.r.o., Pražská 238, 250 66 Zdiby. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva k tomuto dokumentu patří společnosti Spandex SsyndiCUT, s.r.o. Celý obsah (obrázky a texty) na stránkách www.spandex.cz a přidružených serverech je chráněn autorským právem a nesmí být distribuován, stahován, upravován, využíván, zveřejňován ani jinak používán v rozporu s těmito podmínkami bez výslovného písemného souhlasu společnosti Spandex SyndiCUT, s.r.o.
- Tento dokument slouží pouze informativním účelům.
- Tento dokument slouží pouze nekomerčním účelům.
- Veškeré kopie dokumentu nebo jeho částí musejí zahrnovat toto upozornění.

Toto není licence. Veškeré produkty, postupy nebo technologie popisované v tomto dokumentu mohou být předmětem dalších práv duševního vlastnictví, která si společnost Spandex Ltd nebo některá její přidružená firma vyhrazuje, a tento dokument nemá charakter licence.

Žádné zprávy nebo materiály, které budete společnosti Spandex SyndiCUT, s.r.o. zasílat prostřednictvím www.spandex.cz nebo jakýchkoli jiných přidružených stránek či elektronické pošty, nebudou považovány za důvěrné a Spandex SyndiCUT, s.r.o., se nezavazuje, že takové informace nevyužije pro libovolný účel, včetně reprodukce, zveřejnění, odvysílání a uvádění na internetu.

Vyloučení odpovědnosti
VŠICHNI UŽIVATELÉ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PŘÍSTUP NA STRÁNKY WWW.SPANDEX.CZ A POUŽÍVÁNÍ JEJICH OBSAHU JE NA JEJICH VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. ODKAZY NA STRÁNKÁCH WWW.SPANDEX.CZ NA SLUŽBY A PRODUKTY JSOU "TAK, JAK JSOU", TEDY BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, PŘÍMÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ NAPŘ. ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. SPANDEX UK, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ FIRMY, ZÁSTUPCI ANI ZPRODSTŘEDKOVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ NAPŘ. ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁT POUŽÍVÁNÍ, ÚDAJŮ NEBO ZISKU, AŤ UŽ BYLA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZNÁMÁ ČI NIKOLI, ANI V SOUVISLOSTI S TEORETICKOU ODPOVĚDNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO UPLATNĚNÍ TĚCHTO INFORMACÍ.  


SPOLEČNOST SPANDEX NEVYDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ S OHLEDEM NA PŘESNOST OBSAHU WWW.SPANDEX.CZ, KTERÝ 
MŮŽE ZAHRNOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO PŘEKLEPY. ZDE UVEDENÉ INFORMACE SE PRŮBĚŽNĚ MĚNÍ A OBJEVUJÍ SE V NOVÝCH VYDÁNÍCH PUBLIKACE. SPANDEX SyndiCUT, s.r.o. MŮŽE KDYKOLI PROVÉST ZLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY PRODUKTU(Ů) A/NEBO PROGRAMU(Ů) UVEDENÝCH V TÉTO PUBLIKACI. 

Ochranné známky
Loga ImagePerfect a Spandex jsou registrované ochranné známky společnosti Spandex, Ltd. a jejích přidružených firem. Ostatní produkty a názvy společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být obchodními známkami svých příslušných vlastníků.

Pokud budete potřebovat další informace ohledně práv duševního vlastnictví, prosím kontaktujte:

SPANDEX SyndiCUT, s.r.o.
Pražská 238
250 66 Zdiby
Tel: +420 286 006 455
Fax: +420 286 006 400
e-mail: spandex.cz@spandex.com

text.skipToNavigation
 Zpět na začátek

Chystáte se přejít na   webovou stránku.

Přechodem na   webovou stránku, budete automaticky odhlášen.

Ano, chci pokračovat. Ne, chci zůstat.

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Objednávka není možná

Chcete založit zákaznickou kartu?

Oznámení o překročení časového limitu

Vaše přihlášení vypršelo kvůli delší nečinnosti.
Budete odhlášen a přesměrován na přihlašovací stránku. Pro pokračování se přihlaste znovu kliknutím na tlačítko OK.

Proč? Tím se výrazně snižuje šance, že by se někdo jiný dostal k informacím v případě, že jste se zapomněli odhlásit.

Ok

Nahrávám...